על אחדות, נפרדות וחיבור

הרב קוק כתב בשמונה קבצים מהלך מאוד עמוק ומעניין בעניין המחשבה בעניין האלוקות – ישנן שתי צורות חשיבה על הבורא והבריאה. צורה אחת אומרת – יש בורא, יש בריאה (נפרדות) והחיבור ביניהם הוא מכיוון שהבורא מחייה את הבריאה והבריאה מקבל את החיות מהבורא והצד השני או צורת המחשבה השנייה היא שאין בכלל מציאות של בריאה […]